मत्स्यव्यवसाय विभाग


1.    मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना

2.   मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी

3.   ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर

4.  मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी

5.  मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना

6.  तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण