अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

 • नवीन शिधापत्रिका मागणी

  वजन-मापे उत्पादकांना परवाना

  वजन-मापे उत्पादक परवाना नुतनीकरण

  वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना

  वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरण

  वजन-मापे दुरुस्तकांना परवाना

  वजन-मापे दुरुस्तक परवाना नुतनीकरण

  पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र निर्मिती / पॅकर जारी करणे

  नामनिर्देशन नोंदणी प्रमाणपत्र