करमणूक कर


1.     बहुविध यंत्रणा परिचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज.
2.    स्थानिक केबलचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज.
3.   गो-कार्टिंग करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
4.   बोलिंग ॲली करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
5.   पुल पार्लर/ पुल गेम करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
6.   व्हिडीओ खेळगृह करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
7.    मनोरंजन उद्यान करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
8.   जलक्रीडा करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
9.   ऑर्केस्ट्रा करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
10.बहुविध चित्रपट गृह करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
11.   एक पडदा चित्रपटगृह करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
12.  व्हिडीओ प्रदर्शन करीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज
13.बहु आयामी चित्रपटगृहाकरीता परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज